دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

>
.:

نتایج ارزیابی

نتایج ارزیابی تمامی چکیده ها به ایمیل نویسندگان ارجمند ارسال گردیده است. پژوهشگرانی که چکیده آنها پذیرفته شده است تا پایان فروردین مهلت ارسال اصل مقالات را دارند.

 

بازگشت1396/12/20
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !