دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

>
.:

آخرین مهلت

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند
آخرین مهلت ارسال مقاله، چهارشنبه، 5 اردیبهشت ماه 97 است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند
 آخرین مهلت ارسال مقاله، چهارشنبه، 5 اردیبهشت ماه 97 است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد. به مقالاتی که بعد از این تاریخ ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.


بازگشت1397/02/02
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !