دانلود نشستهای همایش:

caqh.ui.ac.ir/fa/page.php

کانال تلگرام:

t.me/Quran_Hadith_Isf

صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

   از هنگام نزول قرآن تا کنون، تحولات فرهنگی و زبانی بسیاری در بستر تاریخ اسلام رخ داده است. طبیعی است که فهم امروز یا انگاره­های ذهنی ـ فرهنگی امروز از تعاریف، واژگان یا موضوعات قرآنی بسیار متفاوت از انگاره فرهنگی ـ اجتماعی واژگان، موضوعات و مسائل در زمان نزول قرآن باشد. مطالعات میان رشته ای انسان شناسی فرهنگی، که فرهنگ را در زمان و مکان مطالعه نموده و به بررسی انگاره هایی چون خویشاوندی، شهرنشینی، تعلیم و تربیت، مالکیت، تجارت و ... می­ پردازد، می­ تواند در کشف فضای فرهنگی و انگاره ذهنی ـ اجتماعی مفاهیم نازل شده در وحی قرآنی به کارآید.
   از این رو گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان، اقدام به برگزاری همایش ملی مطالعات مشترک انسان شناسی فرهنگی و علوم قرآن و حدیث نمود تا با ارائه روش انسان شناسی فرهنگی و متناسب سازی آن برای مطالعات حوزه قرآن و حدیث ابتدا فضای تاریخی، زبانی و فرهنگی انگاره های ذهنی و اجتماعی مفاهیم نازل شده را کشف کرده و سپس تغییراتی که قرآن در مؤلفه­ های فرهنگی مفاهیم ایجاد نمود را رصد نماید و در نهایت انگاره های نهایی قرآن از مفاهیم را بدست آورد.